Llogi Systemau Rheoli Traffig

Mae gennym ystod o gerbydau wedi’u dylunio a’u cyfarparu ar gyfer Rheoli Traffig, gan gynnwys cerbydau hunan-yrru sydd ar gael ar gyfer contractau tymor byr a hir.

Mae'r cerbydau’n cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch uchaf ac yn gerbydau TD49 cymeradwy ar gyfer rheoli traffig ar draffyrdd. Mae ganddynt glustogau taro symudol 100cm/a, ac mae Cerbydau Gwybodaeth a Rhybuddio Symudol llai hefyd yn rhan o'r fflyd.

Mae gennym brofiad helaeth o gyflenwi cerbydau rheoli traffig ar gyfer cynnal traffyrdd. Rhowch alwad i ni ar 01978 664423 neu 07810 745656 i drafod eich gofynion. Fel arall, llennwch ffurflen ymholiadau ac fe gysylltwn cyn gynted â phosibl.


Cerbydau Gwybodaeth Symudol

Trelars Blaen Rybuddio

Arwyddion Rhybuddio ar Dryciau

Cerbydau Pwrpas Deuol

Cerbydau Pwrpas Deuol/ Cerbydau Diogelu Rhag Trawiad (IPVs)

Trelar Colli Olew


Cerbydau Diogelu Rhag Trawiad

Defnyddir Cerbydau Diogelu Rhag Trawiad (IPVs) fel cerbydau blocio ac amddiffyn ar gyfer gweithwyr ar y lôn a modurwyr pan fo gwaith â thraffig yn symud.

Mwy am ein cerbydau diogelu rhag trawiad


Unedau Cefnogi Digwyddiad

Mwy am ein cerbydau cefnogi digwyddiad

Top y dudalen

Baner Cymru


English