Cyrsiau Hyfforddi

Rheoli Traffig Ffyrdd Gwledig a Threfol Unedau T1, T2 a T3, T4, T5, T6 a T7

12D Gwaith llonydd ar ffyrdd sengl, gan gynnwys pob math o reolaeth traffig ar wahân i arwyddion traffig aml-gam (T1/T2)
Nodau'r Cwrs: Darparu mynychwyr gyda’r wybodaeth greiddiol dechnegol angenrheidiol a’r sgiliau i osod, cynnal, newid a datgymalu systemau rheoli traffig dros dro ar ffyrdd sengl.

12D Gwaith llonydd ar ffyrdd deuol gyda thraffig wedi’i gyfyngu i 40mya neu lai (T3)
Nodau'r Cwrs: Darparu mynychwyr gyda’r wybodaeth greiddiol dechnegol angenrheidiol a’r sgiliau i osod, cynnal, newid a datgymalu systemau rheoli traffig dros dro ar ffyrdd gyda thraffig wedi’i gyfyngu i 40mya neu lai.

12D Gwaith Confoi (T4)
Darparu mynychwyr gyda’r wybodaeth greiddiol dechnegol angenrheidiol a’r sgiliau ar gyfer gwaith confoi ar bob ffordd traffig deuffordd a ffyrdd deuol  gyda thraffig wedi’i gyfyngu i 40mya neu lai.

12D Signalau Traffig Aml-Gam (T5)
Nodau'r Cwrs: Darparu mynychwyr gyda’r wybodaeth greiddiol dechnegol angenrheidiol a’r sgiliau i’w galluogi i osod, gweithio, cynnal a datgymalu signalau traffig aml-gam.

12D Gweithiwr Arweiniol Cofrestredig Rheoli Traffig (T6)
Nodau'r Cwrs: Darparu mynychwyr gyda’r wybodaeth greiddiol dechnegol angenrheidiol a’r sgiliau i oruchwylio grŵp neu grwpiau (fel bo’n briodol).

12D Cwrs Hyfforddi Rheolwyr a Swyddogion Cleient (T7)
Nodau'r Cwrs: Darparu mynychwyr gyda’r wybodaeth greiddiol angenrheidiol am reoli traffig dros dro a’r trefnau dylunio a ddefnyddir ar gyfer hyn o fewn yr Awdurdodau Priffyrdd, Contractwyr, ac ar gyfer sefydliadau eraill sydd angen gwybodaeth am y drefn sylfaenol bresennol gyda’r gofynion cyfreithiol isafswm lle maent yn berthnasol.


Dolenni Cyswllt i Wefan LANTRA:

12A: 12A/12B Gweithiwr Rheoli Traffig Cyflymder Mawr

12B: 12A/12B Gweithiwr Rheoli Traffig Cyflymder Mawr

12C Rheoli Lonydd Symudol

12D Rheoli Traffig (Gwledig/Trefol)


Top y dudalen

Baner Cymru


English


Lantra Awards UK - Environmental & Land Based Vocational Training Courses