Cyrsiau Hyfforddi

Rheoli Traffig Gwaith Symudol

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i alluogi cwmnïau RhT benodi unigolyn i ddylunio a rheoli trefnau cau Math B i’r diben o osod, cynnal a thynnu offer rheoli traffig dros dro ar ffyrdd cyflymder mawr yr Asiantaeth Priffyrdd

Hyd: Cwrs hyfforddi dau ddiwrnod oddi ar y safle ar gyfer uchafswm o 8 ymgeisydd. Amcanion L.T.M.O.

Sesiwn Un: Ar ddiwedd y sesiwn hwn dylai mynychwyr:

Sesiwn Dau: Ar ddiwedd y sesiwn hwn dylai mynychwyr:

Deall y darpariaethau perthnasol ym mhennod 8 y Llawlyfr Arwyddion Traffig mewn mathau arbennig o waith

  1. Diffiniadau Safle
  2. Mathau ac addasrwydd offer
  3. Lleoli a gosod offer ar y safle.
  4. Cerbydau Rheoli Traffig

Sesiwn Tri: Ar ddiwedd y sesiwn hwn dylai mynychwyr:

Sesiwn Pedwar: Ar ddiwedd y sesiwn hwn dylai mynychwyr:

Profion

Papur cwestiynau gorfodol (ysgrifenedig)
Caniateir 90 munud
Marc pasio o 75%

Pwy ddylai fynychu?

Gweithwyr Cymwys 12B
Caniateir ymgeiswyr sydd ddim yn gymwys cyn belled eu bod yn pasio’r diwrnod hyfforddiant 12A/B LANTRA

Rhagofynion y Cwrs

Dylai gweithwyr rheoli traffig fod â phrofiad perthnasol yn y diwydiant

Corff Dyfarnu

LANTRA AWARDS


Top y dudalen

Baner Cymru


English