Cyrsiau Hyfforddi

RHEOLI TRAFFIG CYFLYMDER MAWR FFYRDD DEUOL A THRAFFYRDD

Hyd: Un Dydd

Maint Grŵp: Uchafswm 12

Pwy ddylai fynychu? – Pawb y bydd eu cyflogwr angen iddynt weithio ar draffyrdd a/ neu ffyrdd deuol cyflymder mawr

Nodau’r Cwrs: Darparu’r mynychwyr gyda’r wybodaeth angenrheidiol i’w helpu i ddod yn aelod cymwys o dîm rheoli traffig cyflymder mawr

Amcanion y Cwrs: Ar ôl cwblhau'r sesiwn bydd mynychwyr yn:

Ardystio ar gwblhau: bydd yr holl ymgeiswyr yn eistedd papur cwestiynau amlddewis sydd â marc pasio o 75%.

Bydd Lantra Awards yn ardystio’r  ymgeiswyr llwyddiannus.

Gellir cyflawni’r dyfarniad yn llawn dros gyfnod pellach o tua 3-6 mis, drwy gynnal asesiadau ar y safle gydag Aseswr cymwys addas yn unol â rheolau cynllun y corff dyfarnu.

Top y dudalen

Baner Cymru


English