Unedau Cefnogi Digwyddiadau

Uned Cefnogi Cerbyd / Trelar Colli Olew

Defnyddir Unedau Cefnogi Digwyddiadau ar ben prysuraf rheoli traffig pan fo rhywbeth wedi digwydd. Mae diogelwch yn hollbwysig yn y sefyllfaoedd hyn ac mae ein cerbydau rheoli traffig arbenigol wedi eu cynllunio i fod yn hynod weladwy i ddefnyddwyr eraill y ffordd ac yn hawdd i’w gweithio.

Mae'r ISU uchod yn nodweddiadol, gydag adrannau y gellir ei gloi, arwyddion rhybudd gwelededd amlwg a goleuadau rhybuddio.

Mae Swords Traffic Management yn ymfalchïo yn ein gallu i gynhyrchu cerbydau i fanylebau ein cleientiaid. Mae gennym hefyd fflyd helaeth o gerbydau rheoli traffig i'w llogi. Rhowch ganiad i ni ar 01978 664423 neu 07810 745656. Fel arall, llennwch ffurflen ymholiadau ac fe gysylltwn â chi cyn gynted â phosibl.

Trelar Colli Olew

Triniaeth Colli Olew

Mae ein huned colli olew chwyldroadol ar drelar yn darparu system triniaeth gollyngiadau hawdd i’w gweithio. Mae'r gweithiwr yn cyrraedd y lleoliad, yn dechrau’r chwistrell o bell o du mewn y cab, ac yn syml yn gyrru trwy’r ardal lle collwyd yr olew i'w drin. Mae'r cynnyrch trin olew bioddiraddadwy yn torri’r olew lawr i doddiant amgylchedd cyfeillgar  a all lifo’n syml i ddraen naturiol.

Mae'r manteision yn cynnwys:

Mwy am y Trelar Olew ar y dudalen Rheoli Traffig

(Yn ôl)

Baner Cymru


English


Uned Cefnogi Cerbyd

Uned Cefnogi Cerbyd Ymateb i Ddigwyddiad gyda goleuadau argyfwng. Mae'n cynnwys goleuadau sy'n fflachio, a system pedair ffordd ar gyfer rheoli traffig ac arwyddion neges ddigidol.

Uned Cefnogi Cerbyd


Uned Cefnogi Digwyddiad
Mae'r Uned Cefnogi Digwyddiad yn cynnwys cegin ar gyfer staff ar sifftiau hir.

 

Uned Cefnogi Cerbyd Ymateb i Ddigwyddiad

 

Uned Cefnogi Cerbyd Ymateb i Ddigwyddiad

Gallwn gyflenwi a ffitio i unrhyw fanyleb.


 

Arbenigwyr ym maes llogi Cerbydau Uned Cefnogi Digwyddiad ac yn darparu atebion hyblyg i fodloni gofynion y cwsmer penodol