Rheolaeth Gyfrifiadurol yn y Cab

Uned rheoli CAN bus yn y cab

Uned rheoli CAN bus

Mae’r nodwedd CAN bus yn rheoli'r swyddogaeth clustog i fyny/ clustog i lawr gyda golygfa glir ar y sgrin fel y mae'n digwydd a chadarnhad llais clywadwy o’r gwaith.

Gyda'i sgrin aml-weld, gall yr uned hon ymgymryd â nodweddion ychwanegol hefyd os oes angen:

Gyda rheolaeth o gyffyrddiad botwm, gall eich gyrrwr weld unrhyw waith yn llawn neu gyfuniad o sgriniau, sy'n cadw’r gyrrwr yn llwyr ymwybodol o bopeth sy’n digwydd yn ac o amgylch y cerbyd.


Mae Swords Traffic Management yn ymfalchïo yn ein gallu i gynhyrchu cerbydau i fanylebau ein cleientiaid. Mae gennym hefyd fflyd helaeth o gerbydau rheoli traffig i'w llogi. Rhowch ganiad i ni ar 01978 664423 neu 07810 745656. Fel arall, llennwch ffurflen ymholiadau ac fe gysylltwn â chi cyn gynted â phosibl.

Ar gyfer Iwerddon, ffoniwch Richard ar 00353 086 7812526.

Top y dudalen

(Yn ôl)

Baner Cymru


English