Cerbydau Pwrpas Deuol

Mae Swords Traffic Management yn cyflenwi amrediad o gerbydau pwrpas deuol, gan gynnwys:

Mae modd ailgylchu’r corff a'r offer

Y cerbyd sylfaen traddodiadol ar gyfer cerbydau pwrpas deuol oedd faniau panel. Gyda'r milltiredd uchel mae'r cerbydau hyn yn eu gwneud yn anochel, mae bywyd y cerbyd yn llawer byrrach na’n gwaith corff ac offer trwm.

Trwy ddefnyddio unedau siasi/ cab yn hytrach na faniau panel, a dylunio’r gwaith corff a'r offer i fod yn symudol, gellir newid uned y cerbyd pan fydd yn cyrraedd diwedd ei oes ddefnyddiol.

Top y dudalen

(Yn ôl)

Baner Cymru


English