Am ‘Swords Auto’

Sefydlodd Brian O’Neill, y Rheolwr Gyfarwyddwr, I.A.E. yn masnachu fel Swords Auto Electric ym 1988.

Ar ôl cwblhau'r Dystysgrif Gadael, astudiodd Brian Electroneg a Radio a Thelathrebu yng Ngholeg yr Iwerydd, gan raddio fel Swyddog Radio yng nghanol yr wythdegau. Parhaodd â’i hyfforddiant fel Trydanwr Modurol gyda Annesley Auto Electric.

Ym 1988, dechreuodd I.A.E. fasnachu yn Lawless’ Yard, North Street, Swords, sir Dulyn. Yng nghanol y nawdegau arallgyfeiriodd y cwmni ymhellach mewn ymateb i alw cwsmeriaid a sefydlwyd Swords Auto Truck and Van Hire. Yn fwy diweddar, mae'r cwmni wedi ehangu i faes Rheoli Traffig, gan ychwanegu amrywiaeth o gerbydau hunan-yrru arbennig i’r fflyd.

Rheoli Traffig

Yn ddiweddar mae Swords Truck and Van Hire wedi ehangu ac amrywio eu fflyd i gynnwys amrywiaeth o gerbydau hunan-yrru sydd wedi'u cynllunio a’u cyfarparu’n llawn ar gyfer rheoli traffig. Mae'r cerbydau’n cydymffurfio â'r safonau deddfwriaeth iechyd a diogelwch uchaf ac yn gerbydau TD49 cymeradwy ar gyfer rheoli traffig ar draffyrdd. Mae ganddynt glustogau taro symudol 100 cilometr yr awr, sy’n ddatrysiad newydd ac arloesol ar gyfer diogelu gyrwyr a gweithwyr cynnal traffyrdd. Mae Cerbydau Gwybodaeth a Rhybuddio Symudol llai hefyd yn rhan o'r fflyd.

Mae pob cerbyd ar gael ar gyfer contractau a rhentu tymor hir. Bydd staff yn barod i drafod telerau ac amodau a delio ag ymholiadau cwsmeriaid.

Swords Auto Electric

Ers ei sefydlu, prif amcan y cwmni yw darparu cynnyrch a gwasanaethau o ansawdd i gwsmeriaid preifat a masnachol. Mae ymrwymiad y staff i gyflawni'r amcan hon wedi ennill ymddiriedaeth eu llawer o gleientiaid yn y cwmni. Mae'r cwmni'n arbenigo mewn darparu cleientiaid gyda gwasanaeth gwifro a thrydanol cyflawn yn ogystal â chyflenwi a gosod cynnyrch o safon:

Swords Auto Truck and Van Hire

Yn unol â pholisi I.A.E. o arallgyfeirio ac ymrwymiad i ymateb i anghenion cwsmeriaid, dechreuodd y chwaer gwmni Swords Auto Truck and Van Hire fasnachu ym 1995. Mae'r datblygiad hwn yn rhoi’r cyfleustra o wasanaeth llogi hunan-yrru i gwsmeriaid tra bo’u cerbyd eu hunain yn cael ei drwsio. Mae'r staff yn gweithio'n uniongyrchol gyda'r cwsmer i gyflenwi cerbydau masnachol i fodloni eu gofynion ar gyfraddau fforddiadwy. Mae'r fflyd yn cynnwys:

Ar hyn o bryd mae Swords Auto Truck and Van Hire yn cyflenwi cerbydau i nifer o awdurdodau lleol ac maent yn hapus i ddarparu dyfynbrisiau ar gais.

Top y dudalen

Baner Cymru


English